Skleněné zábradlí

Schodiště a zábradlí dnes dokáží být designovou dominantou všech staveb bez rozdílu. Stejně jako balkony, terasy či galerie dokážou díky celoskleněnému řešení otevřít prostor a umožní vyniknout interiéru eventuelně okolí stavby.

Zábradlí vyrábíme vždy z lepených kalených skel a v souladu s ČSN 74 3305. Všechny typy zábradlí umíme realizovat s madlem, nebo bez něj (s výjimkou případů specifikovaných ČSN).